قرارگاه سایبری ثارالله
السلام علیک یا ثارالله

یكی از مصادیق تهاجم فرهنگی، ترویج فرقه ضاله شیطان پرستی است. این فرقه با ترفندهای مختلف، تعدادی ازجوانان ناآگاه را در كشورهای مختلف جهان به خود جذب كرده و به یك تهدید امنیتی تبدیل شده است، چرا كه در این فرقه، انجام دادن انواع جرم و جنایت، نه تنها قبیح نیست، بلكه امری پسندیده و عاملی برای ارتقای اعضای آن است !
متأسفانه تعداد بسیار معدودی از جوانان كشورمان هم تحت تأثیر تبلیغات دشمن، اغوا و به این فرقه ضاله تمایل پیدا كرده اند و این درحالی است كه اطلاع خاصی از شیطان پرستی ندارند. به طور مثال اگر جوانان متمایل به شیطان پرستی بدانند كه با عضویت در این فرقه باید اعمالی مثل لواط و یا رابطه جنسی با محارم را انجام دهند، به هیچ عنوان، حاضر به عضویت در گروه های شیطان پرستی نخواهند شد، چرا كه پلیدترین افراد جامعه نیز حاضر به انجام دادن این كارها نیستند. با این حال آنچه باعث تأسف می شود اطلاع رسانی محدود نسبت به این جریان ضددینی و ضدفرهنگی در كشورمان است كه به بهانه های مختلف صورت نمی گیرد، از جمله اینكه «مطرح كردن مصادیق تهاجم فرهنگی باعث گسترش آن می شود.»
باید گفت: كه روشنگری درباره مصادیق تهاجم فرهنگی آن هم در حد لزوم نه تنها باعث تبلیغ آن نمی شود، بلكه عاملی بازدارنده در گرایش جوانان به آن پدیده است. از طرفی، با وجود هجوم رسانه هایی مثل اینترنت و ماهواره، سكوت در برابر تحركات ضدفرهنگی دشمن به نوعی اجازه دادن به او برای هجوم بیشتر به ارزش های اعتقادی و اخلاقی جامعه است، لذا با یاری خداوند در سلسله مقالاتی، در جهت دشمن شناسی و مبارزه با این پدیده، به بررسی فرقه ضددینی و ضدفرهنگی شیطان پرستی خواهیم پرداخت.

شیطان به چه معناست؟
قبل از ورود به بحث شیطان پرستی لازم است كلمه «شیطان» معنا شود.
«شیطان به كسی گفته می شود كه باعث شیطنت می شود و شیطنت یعنی تحریك كردن برای انجام عملی نادرست.» برخی ریشه این كلمه را «به زبان یونانی (شاطن) و سریانی (شطن) و تعدادی نیز ریشه آن را مربوط به زبان عبری (از ریشه شیط) دانسته اند. این كلمه در هر كدام از ادیان الهی نیز تعریف خاص خود را دارد، اما بهترین و كامل ترین آن، تعاریف و توصیفاتی است كه قرآن كریم از شیطان دارد. در این كتاب آسمانی آمده است: «شیطان موجودی از گروه جنیان است (كهف 05)، چون جنیان از جنس آتش بی دود هستند بنابراین شیطان نیز از آتش است (حجر27، الرحمن25)، او در مقابل رب دست به طغیان زد (مریم 44)، و به او كفر ورزید (اسراء27)، علت كفر و عصیان او در مقابل خدا به دلیل تمرد از سجده به انسان بود (بقره 34)، چون انسان به اسمای الهی آگاهی یافته بود و شیطان از این علم بی بهره بود (بقره21)، او جنس خود را كه از آتش بود برتر از خاك كه جنس آدم است، می داند و بر این اساس كینه و دشمنی انسان را سخت به دل گرفته است (اعراف22، یوسف 5، اسراء53، فاطر6 ، زخرف 62) و با سركشی كه به درگاه رب نموده است (نساء117) او را وادار به دخالت در كار خدا بدون داشتن علم و آگاهی كند(حج 3)، دشمنی خود را با آدمیان به رخ آنها بكشد (زخرف 62)، آنها را وادار به طغیان و اغوا كند (اعراف 175)، و حتی با داشتن علم الهی نیز ممكن است این طغیان و اغوا صورت پذیرد. او سعی می كند به وسیله انسان خلقت خدا را دگرگون كند( نساء 119) و سعی می كند كه حزبش را بر جهان مسلط كند، ولی خداوند حزب او را دچار خسران می كند ( مجادله 19) و نهایتاً سعی می كند كه با مسخ كردن انسان و تصرف او، عذاب خدا را برا او جاری سازد (ص14) و او را به سوی عذاب سعیر سوق دهد (لقمان 21)، در دلش دائماً حزن و اندوه جاری سازد (مجادله 10)، آنها را از آخرت بی اعتقاد گرداند و در قیامت آنها را در كنار خود محشور ببیند. (مریم 66 الی 68)»


تعریف شیطان پرستی
شیطان پرستی یك حركت به ظاهر شبه مكتبی است كه هواداران آن، شیطان را یك طرح و الگوی اصلی و قبل از عالم هستی می پندارند. به عبارتی دیگر، شیطان پرستی به معنای پرستش شیطان به عنوان قدرتی فوق العاده و بسیار قوی و موثر از نیروهای خوب دنیوی همچون خداست.
در این فرقه، دنیایی ترسیم می شود كه هیچ روزنه امیدی برای آن قابل تصور نیست، به همین جهت شیطان پرستی را جهان تاریك می گویند. همچنین در این فرقه، حقیقتی جست وجو می شود كه در این دنیا وجود ندارد، به همین دلیل شیطان پرستان برای رسیدن به حقیقت خودكشی می كنند
!!! در شیطان پرستی، غیر از استفاده از شیطان به عنوان قدرت تاریكی و قدرت مطلق، از نیروی اجنه و روح های پلید و شیطانی نیز برای رسیدن به اهداف خود استفاده می شود و در نهایت شیطان پرستی پرستش قدرت پلیدی است.

تاریخچه شیطان پرستی
در بسیاری از منابع، درباره تاریخچه شیطان پرستی آمده است: شیطان را كلیسا به وجود آورد تا تمام بدی ها و پلیدی ها را به آن نسبت دهد تا به نوعی، هم خدمتی به بشریت كرده باشد و هم گناهان را از خود دور كند و جادوگران را نیز كه در قرون وسطی از قدرت زیادی برخوردار بودند با عنوان جادوگران سیاه به عنوان پیروان شیطان معرفی كرد تا هم گناهان را دفع كند و هم قدرت جادوگران را كم كند.
با این حال، این نظریه را نمی توان قبول كرد، چرا كه پیشینه تاریخی شیطان پرستی به قرن ها قبل از میلاد مسیح برمی گردد و می توان گفت: «قوم بنی اسرائیل میراث دار شیطان پرستی است.»  در اینجا برای آگاهی از تاریخچه شیطان پرستی باید آن را به سه دوره تاریخی تقسیم كنیم كه این سه دوره عبارتند از: 1- شیطان پرستی اولیه2- شیطان پرستی وسطا (قرون وسطا)3- شیطان پرستی نوین.
1- شیطان پرستی اولیه
در زمان های قدیم با اینكه پیامبران مردم را به یكتاپرستی دعوت می كردند و بسیاری از مردم نیز خداپرست بودند و به ستایش خداوند به دلیل نعمت هایش می پرداختند؛ اما وقتی اتفاقی نظیر خشكسالی و سیل و دیگر بلایای طبیعی می افتاد و دچار خسارت می شدند از تعالیم پیامبران منحرف می شدند و طبق یك باور خرافی گمان می كردند كه «با نیایش خدای خیر و رحمت به تنهایی منافع شان تأمین نمی شود و نیاز به پرستش شیطان به عنوان مظهر نیروهای پلیدی و شر نیز دارند.» لذا به پرستش شیطان روی آورده و جهت پرستش و خشنودی شیطان كارهای غیرانسانی و غیراخلاقی نظیر «قربانی كردن» فرزند نخست و رابطه همسران و غیر همسران» را انجام می دادند. این نوع شیطان پرستی تا زمان پیدایش خط و زمان مادها، سومریان، بابلیان و ... نیز ادامه داشت تا در قرون بعدی به شكل دیگری در آمد.
2- شیطان پرستی وسطا (قرون وسطا)
مبدأ این شیطان پرستی به قرون وسطا باز می گردد و به نوعی «واكنش انسان غربی مستأصل از سخت گیری های كلیسا به دینداری است.»
این شیطان پرستی ضدآیین مسیحیت است و این دین را عامل بدبختی مردم می داند و عقیده دارد «تنها كاری كه انجیل انجام داد، دروغگویی و رواج بدی در جامعه است.»
برخی، یكی از دلایل ماندگاری این نوع شیطان پرستی را در منع شدن مردم این دوره از علم آموزی می دانند، چرا كه «با نگارش نهایی تورات و كتاب مقدس مسیحیان، رفتن به سمت علم و دانش، عملی ضددین و شیطانی پنداشته شده و شیطان به صورت مظهر خردورزی و دانایی و راهنمایی بشر به سوی درخت معرفت در آمد.»

این شیطان پرستی معتقد بود كه «قدرت شیطان عظیم ترین قدرت جهان است و جهنمی وجود ندارد، بلكه جهنم همین دنیایی است كه در آن زندگی می كنیم.»
گفتنی است كه هنوز هم عده ای به این نوع شیطان پرستی معتقدند و اعمال شیطانی آن را انجام می دهند.
3- شیطان پرستی نوین
شیطان پرستی نوین در قرون 1
5 و 16 میلادی در انگلستان به وجود آمد، این نوع شیطان پرستی توسط برخی از سرمایه داران و اشراف زادگان انگلیسی كه عضو گروه های فراماسونری بودند به رهبری شخصی به اسم «سر فرانسین داشو» جادوگری و شیطان پرستی را با نام باشگاه آتش جهنم در شهر لندن گسترش دادند و با تلاش آنها این گروه ها در آمریكا نیز رواج یافتند. اغلب این سرمایه داران كه از شیطان پرستان حمایت می كردند از قاچاقچیان و تولیدكنندگان مشروبات الكلی و مروجین قمارخانه ها و مراكز فساد در اروپا و آمریكا به شمار می رفتند.

این شیطان پرستان می گویند كه شیطان در طبیعت و باطن هر انسانی است، لذا در مراسم های خود از شیطان باطنی شان دعوت به آشكار شدن می كنند كه نشانه آشكار شدن این قدرت اهریمنی در آنان، اعمال جنسی به شدیدترین و خشن ترین شكل ممكن است، لازم به ذكر است اعمال جنسی در واقع بخشی از پرستش آنها است و آنان هر چه در جهان وجود دارد را مدیون آلت تناسلی می دانند و معتقدند كه می بایست كامل ترین لذات جنسی را در این دنیا ببرند و همچنین اعتقاد دارند كه در پس این عالم، دنیای دیگری است كه روح كسانی كه لذت جسمانی كامل و لازم را در این دنیا نبرده اند، دوباره به این جهان بازمی گردد تا لذت جنسی خود را كامل كند.
گفتنی است كه در مراسم های شان برای به سخره گرفتن مسیحیت مخلوطی از اسپرم به همراه ادرار به عنوان آب مقدس بر روی حاضرین می پاشند. وجود نماد آلت تناسلی در بسیاری از میادین اروپا!
از این اعتقادات شان سرچشمه می گیرد.

اهداف شیطان پرستی
مهم ترین اهدافی كه شیطان پرستی به دنبال آن است عبارت است از:
- رواج فرهنگ ضدارزشی
- ضدیت با دین
- جعل تاریخ قیام و شهادت و رسالت پیامبران و نقش شیطان در جامعه بشری
- ترویج و اشاعه فساد، فحشا، بی بندوباری، اعتیاد به مواد مخدر، داروهای روان گردان و الكل
- جلوگیری از سازندگی فردی و اجتماعی
- حساسیت زدایی از فساد و فحشا و هتك حرمت به اسلام.
- پوچگرایی ( نیهیلیسم)
- افزایش جرایم سازمان یافته و به خطر انداختن امنیت اجتماعی
- انجام فعالیت های خرابكارانه و جاسوسی در جهت اهداف صهیونیسم و آمریكا
- رواج بیماری های روحی روانی و جسمی مانند ایدز و افسردگی و در نهایت كاهش نیروهای جوان و آینده ساز جامعه.

لازم به ذكر است كه شیطان پرستان به این دلیل این اهداف را دنبال می كنند كه به هدف بزرگ ترشان یعنی «حكومت جهانی شیطان» برسند.
ادامه دارد...
[ جمعه 18 فروردین 1391 ] [ 06:36 ب.ظ ] [ سرباز گمنام ]
درباره وبلاگ

نویسندگان
امار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات